zondag 7 september 2014

Kracht van verbondenheid, weekend alleengaanden 7 tot 9 november 2014

De weekends voor Alleengaanden situeren zich binnen de werking van de M.S.C. Missionarissen van het H.Hart.

Pater Chevalier is de stichter van de 'Missionarissen van het Heilig Hart'. Hij zag de leken als een onontbeerlijke schakel in de grote M.S.C.-familie! Wat men binnen M.S.C. beoogt is in de wereld waarin wij leven, wonen, werken, en vieren,  Hart van Jezus te zijn. Vooral dan met aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij waarin wij leven.

Via de activiteiten van de vroegere M.S.C.-huizen ‘GERKENBERG’ te Bree en ‘OPEN HART’ te Beernem hebben mensen de spiritualiteit van de Missionarissen van het H. Hart leren kennen. Velen werden er door geboeid en wilden samenkomen om met elkaar vreugden en zorgen, dromen en verwachtingen te delen. Ze doen dat tot op vandaag door te luisteren naar elkaar, samen te bidden en te zingen. Ze voelen zich door elkaar gedragen en bemoedigd. Zij noemen dat ‘de weg van het hart’.

De groep voor Alleengaanden is ontstaan vanuit een voorstel van drie dames die, jaren geleden al, deelnamen aan de weekends van een Leesgroep  in Open Hart, Beernem. Dat waren de dames Ria Széker, Lieve Van Vaerenbergh en Jozefa Meys. Gezien hun situatie van alleenstaanden in het leven stelden zij voor een weekend te organiseren die specifiek op hun doelgroep zou afgestemd zijn. Rond thema’s die eigen zijn aan hun situatie als alleenstaanden. Zij vonden het belangrijk mensen te ontmoeten die in een gelijkaardige levenssituatie zitten. 


Maar zij kozen voor de naam ALLEENGAANDEN. Het woord is minder statisch, drukt beweging en leven uit. De weekends voor Alleengaanden zijn bedoeld voor alle mensen die, hoe dan ook, - ondanks hun situatie van alleen hun te weg gaan, - niet stil blijven staan, maar hun eigen weg gaan, en op hun eigen unieke manier dynamisch vorm blijven geven aan hun leven. Ontmoeting vinden zij heel belangrijk. Groeien in vriendschap, in een ontspannende sfeer, waarin plaats is voor een ernstig gesprek, een geloofsgesprek, een lach en een traan, samen zingen, samen een film bekijken, een stukje bezinning, samen bidden. 


Wie zo ‘n weekend meemaakt ervaart het als een vat vol vitamientjes voor hart en ziel! Het thema van het weekend voor 7- 8- en 9 november is: KRACHT VAN VERBONDENHEID.


Verbinding met zichzelf, de anderen, de materie, de samenleving, het natuurlijke levensgeheel, met God. 

We hanteren daarbij de vijf cirkels van verbondenheid die Mw. Anouk Depuydt, criminologe, medewerkster aan een onderzoeksproject van de K.U. Leuven rond verbinding,  in haar onderzoekswerk uitdrukt en verduidelijkt. (www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/cm/3H05/3H050526.htm)


Als gelovigen belichten we ook de verbondenheid met God. 

Wanneer je inschrijft krijg je een kleine opdracht voor de verwelkomingsronde:


Informatie en Inschrijving: Contactpersoon: P. Germaan Van MuylderOpen Hart MSC, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek, 016 46 80 47. http://www.msc-vlaanderen.net/  openhartmsc@skynet.be
Informatie ook: Van den Broucke Jacqueline Tel. 050 21 56 35

Het weekend gaat door in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken 4, 8200 Brugge. De abdij is bereikbaar uiteraard met eigen wagen, maar ook met openbaar vervoer tot aan het station Brugge.
Best verwittigen om welk uur je in het station aankomt. Dan kan je daar opgehaald worden.

Breng een krant of tijdsschrift mee waarin je bij een van de artikels aanduidt waar sprake is van verbondenheid. Waar jij dat ziet of voelt.