maandag 22 september 2014

Generale conferentie in Guatemala City 15-26 september

De XXIII Generale Conferentie van de Missionarissen van het heilig Hart begon in deze stad op 15 september. Het was die morgen licht nevelig, als het ware een boodschap van de zegeningen die van boven komen. De jonge provincie van Centraal Amerika is onze vriendelijke gastheer onder de leiding van P. Abzalon Alvarado Tovar, provinciaal overste. De deelnemers zijn allen gehuisvest in de La Salle-residentie (Mixco), een mooie plek midden in de natuur. Dit gebeuren, dat alle drie jaren plaatsvindt, brengt alle oversten van provin- cies en unies samen met de generale raad van de Congregatie. Eenmaal geopend door P. Generaal is de Conferentie als een verruimde generale raad die voorstellen kan doen, onderzoeken en beslissen over zaken die het leven van de Congregatie wereldwijd aangaan. De deelnemers, 35 in getal, komen van de drie unies en de 19 provincies; twee daarvan, Papoea-Nieuw Guinea en Indonesië, zijn omwille van visa-problemen niet kunnen komen. Van het generalaat in Rome zijn er P. Mark McDonald, generaal overste, en zijn  raad de PP. Rafaél Rodríguez,, Franciscus Xavier Wahyudi, Carl Tranter et Christopher McPhee. Verder nemen eraan deel de generale econoom Hans Ngala, en secretaris generaal Gerald Warbrooke. De vergadering wordt verder aangevuld met secretarissen en vertalers. P. Marvin Sotelo treedt op als moderator van de assemblee.

Om 9 uur begint de eerste dag van de Conferentie met een gebed van onderscheiding om het licht van de heilige Geest af te smeken over de deelnemers. Dit gebed dat vertrekt van een bijbeltekst duurt een uur en zal elke dag de werkzaamheden openen. Deze eerste dag was het P. Generaal die het gebed opende met eenvoudige woorden recht uit het hart, die ons allen troffen wijl zij ons herinnerden aan de tederheid en het mededogen van God. De tekst uit Johannes 21,15-17 nodigde ons uit om zorg te dragen voor de kudde: “Petrus, bemin je Mij meer dan dezen?... Als je Mij liefhebt...weidt mijn schapen”. In dit gesprek met Jezus is Petrus vol vrees, maar Jezus neemt die vrees weg. Zo werden ook wij door dit gebed bij de aanvang van de Conferentie uitgenodigd om de Geest van Jezus te vragen dat Hij in onze harten komt en ons van alle vrees bevrijdt om te zien wat God vandaag van ons verwacht.

De eerste week is gewijd aan de voortgezette vorming met als thema: Leadership. P. Generaal en de leden van zijn raad gaven op magistrale wijze richting aan de vergadering door aan te tonen wat leiding vandaag betekent in het raam van ons charisma. In de grond is het: dat wij de zending die P. Chevalier ons naliet: “Bemind zij overal het heilig Hart van Jezus” tot werkelijkheid maken.
Het generaal bestuur presenteerde ons op die eerste dag een stevig rapport over de tekenen van hoop en enthousiasme voor de zending en de uitdagingen voor de toekomst. Rapport dat door de vergadering zeer gunstig werd onthaald, omdat het “de elementen samenbrengt die gemeenschappelijk zijn aan alle provincies”. Er werd wel opgemerkt dat het geen melding maakte van de hoop die ontspringt aan de samenwerking met de leken. Men insisteerde op de noodzaak om een provincie- mentaliteit te overstijgen en open te komen voor een meer universele, congregationele geest om zo kennis te maken met de rijkdom die in elke provincie aanwezig is.

Juan Rodríguez, MSC
18/09/2014