zondag 19 januari 2014

Stiltedagen in Westmalle 4-10 augustus 2014

Niet als een storm, als een vloed,
komen de woorden van God
maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter
zo is het Koninkrijk Gods
(Huub Oosterhuis)

Het zijn dagen van Hém. Wij stellen ons open en geloven dat Hij ons iets te zeggen heeft. Wij zoeken Hem en Hij is al langer op zoek naar ons. Wij luisteren. Als je het interessant vindt om even stil te staan, dan kunnen we daar 'twee aan twee' mee verder: zoals de Emmaüsgangers met Hem in het midden. (Lk.24)

Stilte is krachtig maar onvoorspelbaar. Stilte is geen woorden horen en er geen vinden maar in jezelf een rijkdom vermoeden. Stilte is kracht en zich laten vollopen met onvermoede energie.

Kies iemand uit de begeleidingsploeg die je graag als gezel op je weg zou zien. Wil er ook een tweede en een derde aan toevoegen: Annemie Dossche, Herman Cooreman msc, Julienne Willekens, Mieke Deconinck, Raf Ingels msc, Yvonne Holland.

Plaats: Ter Dennen, Sint-Pauluslaan 8, 2390 Westmalle
Info: Julienne Willekens tel. 011 34 25 48, julienne.willekens@gmail.com (België) of Yvonne Holland tel. 0165 31 27 74, yvonneholland@planet.nl (Nederland)

Inschrijving: Raf Ingels,
tel. 051 78 04 76, rafingels@skynet.be

Voorschot van 50 euro (of als je wil meteen het volledige bedrag) op
IBAN: BE09 7381 0200 8757
BIC: KREDBEBB
met vermelding MSC-Stiltedagen2014.

Volledige week: van maandag 4 augustus 16 uur tot zondag 10 augustus 9 uur: 285 euro. Of een aantal dagen in die week: 53 euro per etmaal. Best minstens twee dagen, zelf te kiezen welke.

Vermeld bij inschrijving: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, dag én uur van aankomst en vertrek (per etmaal, 24 uur). Begeleiding: vermeld eerste keuze, tweede én derde voor het geval de eerste (en tweede) reeds overvraagd is.