zondag 8 december 2013

In memoriam mgr. Jos Lescrauwaet

We verloren vorige maand mgr. Jos Lescrauwaet msc, toch wel heel bekend in onze Belgische provincie, alhoewel Nederlander; maar met diepe Brugse roots! 

Hij was graag bij ons, bijzonder in Beernem, heeft enkelen van onze jonge MSC-priesters tot diaken en priester gewijd. Hij ging begeesterd en hartelijk voor in andere vieringen en leidde bij ons graag retraites in Beernem (Open Hart) en Bree (Gerkenberg). 

Hier het IM van onze Nederlandse confraters.

In memoriam mgr. Jos Lescrauwaet, msc 
Gert Leek en Ben Verberne, msc-Nl

Monseigneur Lescrauwaet (90) overleed op 19 november in ons klooster te Tilburg na een korte ziekte. Het was de sterfdag van zijn vader.

Ondanks zijn geleerdheid en al zijn titels, was en bleef mgr. Jos een eenvoudig, mild, en beminnelijk mens en dat met een grote dosis humor en de nodige zelfspot. Met al zijn vezels zette hij zich in voor de oecumene en de spiritualiteit van het Heilig Hart. Dat doceerde hij, meer nog, hij beleefde het intens en straalde het uit.

Als hulpbisschop (Haarlem-Amsterdam) in een tijd vol tegenstellingen en heftige polarisatie, wist hij mensen met verschillende en zelfs tegengestelde overtuigingen met elkaar in gesprek te brengen en te houden. Niet voor niets was zijn wapenspreuk van Sint-Augustinus: ‘Redite ad Cor - Keer terug tot het Hart’. Met deze levenshouding is hij enorm vruchtbaar en zegenrijk geweest voor onze Congregatie en de Kerk. Hij was dankbaar en gelukkig dat hij zo lang als priester en bisschop mocht leven en werken voor zijn Heer. 

Veel kracht vond hij in de viering van de eucharistie, het hoogtepunt van zijn dag. Toen het hem moeilijk viel zelf voor te gaan, zat hij dagelijks te midden van zijn medebroeders om te vieren wat voor hem zo kostbaar was. Zijn ziekte bracht hem niet van zijn stuk. Toen bleek dat hij op weg naar het einde was, beleefde hij dit als een weg naar de voltooiing en zijn overgave daaraan drukte hij uit met de woorden: “Dáár is de Bruidegom. Ik trek Hem tegemoet.” (Mt. 25,6). Het was een overgave in alle rust en met groot verlangen. De schriftlezingen tijdens de afscheidsviering, waren: 1Kor. 12, 4-7.12b-13: ‘Bezield door één en dezelfde Geest’ en Joh. 17, 20–26: ‘Opdat zij allen één zijn in Onze Liefde’. Zij vormen als het ware het testament van onze ‘medebroeder’, monseigneur Lescrauwaet.