woensdag 30 oktober 2013

Mensen van mededogen: vormings- en engagementsweekend 29 november tot 1 december 2013

Elk jaar komen leken van de MSC-beweging samen voor een vormingsweekend, in de buurt van 8 december, stichtingsdatum van de MSC-congregatie. We willen dan op een intense manier stilstaan bij de vraag hoe ieder van ons persoonlijk is geroepen om ‘Hart’ in de wereld te zijn.

Dit jaar zet professor Roger Burggraeve ons zaterdagvoormiddag op weg aan de hand van de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Wat betekent het ‘mensen van mededogen’ te zijn? Daarna krijgt iedereen de kans om de inleiding persoonlijk te verwerken, maar ook in groep. ’s Avonds kijken we naar een film die aansluit bij het thema. 

Op zondagvoormiddag maken we tijd om te vieren rond de tafel van de Heer. In de viering is ruimte voor het uitspreken van een persoonlijk engagement, en ook voor een gezamenlijk engagementsgebed.


Praktisch

Plaats: Kasteel Zellaer, Zellaerdreef 1, 2820 Bonheiden

Je kan aankomen op 29 november tussen 19 uur en 20 uur.  Die avond is er echter GEEN maaltijd meer voorzien.  Wel zorgen wij voor koffie of frisdrank. 
Het weekend eindigt op zondag 1 december na het middagmaal met een kort zendingsmoment.

Mensen die met het openbaar vervoer komen en eventueel aan het station van Mechelen willen opgehaald worden, laten best het uur van aankomst weten.


Prijs: 70 euro per persoon. Voor wie maar een gedeelte van het weekend volgt wordt de prijs aangepast. Neem hiervoor contact op met Luc, ook als je een dieet volgt of andere vragen hebt: lucvlieghe@scarlet.be.

Inschrijven: voor 20 november via Open Hart: openhartmsc@skynet.be, BE93 7340 2416 8567