vrijdag 13 september 2013

Ontmoetingsdag: Verwachting en vertrouwen, met Kris Gelaude, 29 september 2013

Nog tot 20 september kan je inschrijven voor de ontmoetingsdag van de Chevalierfamilie, 29 september  van 10.30 tot 17.45 uur in Asse.

Een dag om samen te bezinnen, te ontspannen en eucharistie te vieren, als één grote familie: MSC-paters en broeders, Dochters van O.L.Vrouw van het Heilig Hart en MSC-leken.

In de voormiddag luisteren we naar Kris Gelaude. Velen onder ons zullen haar kennen van teksten die je van haar vindt op kaartjes. Er is kinderopvang voorzien en ook de tieners worden begeleid. 's Middags voorzien we een broodmaaltijd. In de namiddag worden we verrast met een familiespel voor jong en oud. Daarna komen we samen rond de tafel van de Heer. Voor het vertrek is en nog een stukje taart en koffie.

Inschrijven:
Bij Luc & Christel Vlieghe-Limpens, 053 77 71 22 of lucvlieghe@scarlet.be, ten laatste op 20 september. Graag familienaam en voornaam en leeftijd van de kinderen doorgeven.


Gelovig mens zijn is lang niet meer vasthouden aan allesoverheersende en ontoegankelijke waarheden. Maar wel vanuit een evangelische inspiratie afstemmen op een wereld in verandering. God zoeken hier en nu, herkenbaar maken. Medeschepper zijn en daarom ingaan tegen alles wat niet levengevend is.

Je kan als mens slechts in die voortdurende beweging blijven, omdat er ook verwachting is. Verwachting heeft een drijvende, inspirerende kracht.

Toch leunt ze niet aan tegen zekerheden. Ze vindt een draagvlak in vertrouwen. Maar vertrouwen vraagt oefening en voortdurende vernieuwing. Het leven zelf en de ander roept ons daartoe op. Zo kunnen wij, elkander dragend en bevragend, een eigentijds geloofsverhaal schrijven. 

Kris Gelaude