vrijdag 12 juli 2013

In de jonge MSC-gemeenschap van Vietnam

Op zondag 16 juni 2013 heeft onze kleine en jonge MSC-gemeenschap van Vietnam een moment van intense vreugde beleefd. Traditioneel worden de religieuze professies in juni gevierd, bij de aanvang van het regenseizoen. In Vietnam wordt de regen verwelkomd als een hemels teken van genade en zegen. Trouw daaraan werd dit plechtig gevierd in aanwezigheid van meer dan 350 personen. Het was onmiskenbaar een blijk van Gods liefde voor de Congregatie van de Missionarissen van het heilig Hart en voor heel de Kerk.

De viering begon om 10 uur in het klooster van de Missionarissen van het Geloof (MF) te Binh Duong, op een dertigtal kilometers van de Ho Chi Minh-stad. Wij waren oprecht verheugd en vereerd door de aanwezigheid van onze generaal overste P. Mark McDonald, die ondanks zijn talrijke bezigheden tijd had uitgetrokken om bij ons te zijn op deze belangrijke dag, evenals P. John Mulrooney, onze welwillende en zorgzame Australische provinciaal en de PP. Robert Irwin en Timothy Brennan, de twee vorige provinciaals die ons steeds onvermoeibaar hun sympathie en steun hebben betuigd, en verder P. Albert, raadslid van de Indonesische provincie die voor het eerst in Vietnam was, en P. Bernard Corpuz, novicemeester in de Filippijnen. Ook leden van de grotere Chevalier-familie in Vietnam, FDNSC, MSC-zusters en MSC-leken waren aanwezig. En naast hen meer dan 50 religieuzen van andere congregaties die door hun aanwezigheid ondanks grote afstanden en zware regenval hun genegenheid en hun steun uitdrukten. Belangrijk tenslotte was de aanwezigheid van familieleden en vrienden, gekomen van overal, eerste getuigen van Gods liefde in het leven van onze kandidaten. Zij allen samen betuigden in “samenhorigheid” hun geloof in de liefde die God aan de kandidaten betoonde door hen te roepen tot deze verbintenis in de eeuwige geloften, de vernieuwing van of het uitspreken van hun eerste tijdelijke geloften.

P. Joseph Quang, provinciaal overste van de MF, ging voor in de mis die 2 uur duurde, samen met meer dan 20 diocesane en religieuze priesters. P. Mark McDonald nam de eeuwige geloften aan van Br. John Bosco Tran Duc Quy  en van Br. Joseph Nguyen Huy Hoang die beiden met ijver en vurige liefde voor het Hart van de Heer de verschillende stappen van de vorming hadden doorlopen. Zij werden hartelijk verwelkomd door alle eeuwig geprofeste MSC, FDNSC en Zusters MSC. Daaraan voorafgaand hadden Joseph Nguyen Dang Sy, Francis Xavier Nguyen Dinh Thi en Dominic Savio Dinh Hai Bang door het uitspreken van hun eerste geloften de stap in het religieuze leven gezet, en hadden vijf scholastieken hun geloften vernieuwd om Jezus in zijn zending te volgen. Het liet niemand van hen die het mochten meemaken onbewogen; het was duidelijk dat God hier aan het werk was met zijn onvoorwaardelijke liefde voor elk van ons, zoals het  doorboorde Hart van de Heer ons toont -  bron van ons charisma en geneesmiddel voor de hele wereld.

Na de viering waren allen samen aan een eenvoudige maaltijd. De twee eeuwig geprofesten mochten de warme gelukwensen van alle aanwezigen in ontvangst nemen. Er werd gelachen en geweend van vreugde. Het was een onvergetelijk moment in de geschiedenis van de MSC in Vietnam, het 53e land in de wereld waar de spiritualiteit van het Hart het leven van de mensen, vooral van de armen en uitgestotenen, zal raken.

In zijn homilie drukte P. Generaal in naam van de Congregatie zijn dank uit aan allen die van bij de aanvang met de MSC op weg zijn gegaan in Vietnam. Hij dankte van harte de Missionarissen van het Geloof omdat wij hun kapel mochten gebruiken en om hun steun en die van andere congregaties bij de viering. En heel bijzonder de families van alle MSC in Vietnam die grootmoedig hun zonen en broers afstonden om in te gaan op de roep van God. Hij drukte ons op het hart dat gemeenschap, samenhorigheid de kern is van onze deelname aan de zending van Christus, en dat, wat wij vandaag beleven, de vrucht is van de inzet van heel veel mensen. ‘Communio’ is de uitdrukking van onze passie voor Christus en voor de mensen. En zij is Gods genade.

“Wij zijn allen broeders, aan elkaar gegeven, om samen te leven en te werken omwille van het koninkrijk, waar rechtvaardigheid en liefde alle mensen zullen verenigen...”.  (Constituties MSC nr 31)

(Tekst uit het Generaal Bulletin, juli 2013)