zondag 9 juni 2013

Kerk, een haven voor mijn hart. Herbronningsweekend 21-23 juni 2013

We zijn geroepen om te getuigen van Gods liefde dag aan dag, daar waar we leven en werken. We voelen ons gesteund en bemoedigd door elkaar. We zijn samen de MSC-Lekenbeweging. Om de vier jaar willen we ons herbronnen en even stilstaan bij de spiritualiteit van waaruit we leven. We willen kijken hoe we ze vandaag en in de toekomst vorm en inhoud kunnen geven.

Dat de wereld waarin we leven snel verandert, hoeft niet gezegd. Ook als gelovige staan we voor nieuwe uitdagingen. Heeft onze MSC-Lekenbeweging hierbij geen taak ? Dromen we niet allemaal van een plaats en een gemeenschap waar we ons thuis voelen – geborgen en veilig? Net als kleine en grote boten in een haven. 

Trees Lavens, medewerkster van CCV Brugge, geeft op zaterdagvoormiddag een inleiding. Daarna werken we verder met het aangereikte. Tijdens het herbronningsweekend verkiezen we ook de coördinator van onze beweging voor de komende 4 jaar.

Plaats: Abdij Zevenkerken in Brugge. 

Om het weekend vlot te laten verlopen, bieden we je de mogelijkheid om reeds op vrijdagavond na 19 uur aan te komen. Wij voorzien wel nog een kop koffie of andere drank, maar geen avondmaal. We beginnen het weekend met een ochtendbezinning op zaterdag 22 juni 2013 om 9.15 uur. We stoppen op zondagnamiddag rond 15 uur.

Jouw deelname in de verblijfkosten is 40 euro. De rest wordt door de kas van onze MSC-Lekenbeweging bijgepast. Als je lakens wil huren, vermeld dat dan bij je inschrijving en stort 6 euro meer.

De middagmalen en het avondmaal van zaterdag worden samen met de monniken genomen in hun refter, in stilte. Als je een speciaal dieet volgt, vermeld dat dan ook bij je inschrijving, zodat we het tijdig aan de keuken kunnen doorgeven.

Inschrijven vóór  12 juni 2013
bij Luc & Christel Vlieghe-Limpens
053/77.71.22 of lucvlieghe@scarlet.be.
Deelnameprijs overschrijven op rekening 
BE93 7340 2416 8567 (KREDBEBB) 
op naam van MSC-Lekenbeweging (Open Hart)