woensdag 20 maart 2013

Al ooit een engel ontmoet? Weekend alleengaanden 31 mei - 2 juni 2013

De engel uit mijn kinderjaren... Bestaan engelen? Welke engel ben ik al tegengekomen? Anti-engel? Zelf engel zijn...? Hoe? 

Een weekend voor iedereen die bewust of door omstandigheden 'alleen' door het leven gaat.

De locatie is een vleugel van het drie eeuwen oude karmelietenklooster in het hartje van Brugge: Sarehpta, Ezelstraat 26, 8000 Brugge. 

We starten vrijdag vanaf 19 uur (deuren 18.30). Wij zorgen voor koffie en thee bij je meegebrachte lunch. Het programma start om 20 uur. 
Einde zondag rond 16.30.


Inschrijving en informatie: 
Open Hart MSC, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek, 
016 46 80 47, openhartmsc@skynet.be.
Inschrijving door het storten van 85 € op het rekeningnummer van Open Hart 
BE93 7340 2416 8567 KREDBEBB.