maandag 10 september 2012

Europese Assemblee in Issoudun


Zo'n 43 MSC vanuit alle Europese provincies verzamelden van 20 tot 23 augustus in Issoudun voor de Europese Assemblee. Deze samenkomst die om de twee jaar plaatsvindt en open staat voor alle MSC die in Europa verblijven startte tien jaar geleden, in 2002. Het is een forum om MSC uit de acht Europese provincies samen te brengen, om relaties op te bouwen, ideeën en ervaringen uit te wisselen en samen te groeien in onze identiteit en onze zending in Europa.

Dit jaar werd als thema gekozen: “Onze MSC-zending in Europa vandaag”.

Volgens de methode van gemeenschappelijke onderscheiding die tijdens het generaal kapittel werd gebruikt, werden bezinnende presentaties gegeven door pater André Claessens (provinciaal België) over het Instrumentum laboris van de aanstaande Synode over de Nieuwe Evangelisatie, en door pater Carl Tranter (assistent generale raad Rome) over de analyse die schrijver en katholiek journalist John Allen maakte van de belangrijkste kenmerken van wat men ‘Evangelisch katholicisme’ heeft genoemd. Deze presentaties werden gevolgd door tijd voor persoonlijk gebed en bezinning en door uitwisseling in kleine groep.

Om het bezinningsproces te verdiepen werden ook drie concrete voorbeelden van MSC-werking in Europa voorgesteld.
Broeder Christian Lucia sprak over de opzet en de methode die gebruikt wordt bij de jeugdwerking in het spiritualiteitscentrum en de ecologische boerderij van MSC in Steinerskirchen, Beieren.
Pater Ton Zwart, P. Mark Van Beeumen en P. Con O’Connell berichtten over de opdracht van de MSC Cordate Community en hun aanwezigheidsapostolaat in een arme, multiculturele en multireligieuze buurt in Birmingham, Engeland.
De Italiaanse scholastieken Matteo Zinna, Andrea Ruiu en Roberto Ante spraken over hun ervaringen in het kader van de charismatische vernieuwingsbeweging van de Fraterniteit van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart, gevestigd in Oleggio.

Dat werd dan verdergezet in groeps- en plenaire overweging over de wijze waarop wij als MSC kunnen ingaan op de oproep tot evangelisatie en missie in Europa vandaag, om zodoende het uniek geschenk van onze identiteit, ons charisma en onze spiritualiteit te blijven aanbieden langs een verscheidenheid van wegen.

De Assemblee was een sterke ervaring van broederlijkheid, uitwisseling en wederzijdse bemoediging.

Men ging akkoord om in 2014 een volgende Assemblee te houden.