vrijdag 28 september 2012

Onze zusters, Dochters van O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart, en zr Fyfe FDNSC op bezoek

Zuster Mary Fyfe, zus van Malcolm Fyfe MSC uit Australië en Dochter van O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart, kwam op visitatie bij haar zusters in de Belgische Provincie van 13 tot 21 juni 2012 (Rumst, Deurne).  Haar assistente, zr Dain, begeleidde haar.
Op het Generaal Kapittel van 2011 in de Filippijnen is zr Mary voor een 2de maal herkozen tot algemene overste. Dit was haar 2de officieel bezoek bij haar medezusters hier bij ons. Er zijn geen afstanden meer en we hebben regelmatig een gelegenheden om elkaar te ontmoeten.

Het is goed om samen ons charisma te beleven en te delen. Zr Mary vertelde  ons het wel en wee van onze medezusters in de andere landen. Het leven in de jonge provincies maar ook de zorgen in de oudere. Het is belangrijk te zorgen voor een goede opleiding voor de jonge religieuzen maar evengoed de zorg ter harte te nemen voor de oudere zusters. Dit is een niet zo eenvoudige opdracht. Het was daarom een gelegenheid om onze situatie en mogelijke toekomstplannen met zr Mary te overleggen.

Daar we in die dagen juist een vergadering hadden met de raad van bestuur in het woon- en zorgcentrum St.-Jozef (Rumst) kregen zr Mary en zr Dain (generale assistente) de gelegenheid om met de leden kennis te maken en een bezoek te brengen aan het bejaardentehuis en de eenentwintig serviceflats die bijna klaar zijn: een apostolaatterrein waar zovelen van onze zusters hard gewerkt hebben. We zijn zeer dankbaar dat dit werk door leken kan verder gezet worden en vooral door een goed bestuur.

Een bezoek van een generale overste is ook een oproept om even stil te staan, te kijken naar het verleden, maar veel meer om met vertrouwen onze weg vooruit verder te zetten.

(uit MSC-Kring, sept 2012)
Anne-Marie Hermans FDNSC, Kerkstraat 1, 2840 Rumst