woensdag 7 maart 2018

Wandelen op het Pelgrimspad naar Sittard: 28-29 april 2018


Op zaterdag 28 en zondag 29 april organiseert de Open Hartbeweging MSC-Leken een wandeltweedaagse naar de bedevaartkerk in Sittard. De tocht in het Nederlandse Limburg loopt langs de slingerende Maas. Overnachten doen we op een zolder van een gerestaureerde Maasdalhoeve uit de 19de eeuw. Het pad maakt ons een beetje vertrouwd met de belevingswereld van middeleeuwse pelgrims. Maar wij maken  van het Pelgrimspad onze eigen pelgrimage naar onze Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

De Sittardse basiliek


De Heilig-Hartverering is ontstaan in het midden van de 19de eeuw in Frankrijk. Men kwam tot inzicht dat God een liefhebbende Vader is die openstaat voor de noden van gewone mensen. Tot dan toe werd God enkel als bestraffende en veroordelend gezien.
Velen zochten hun toevlucht tot Maria als Hoop der Hopelozen en vereerden haar als voorspreekster bij God. Via een klein wonder in het pensionaat van de Sittardse Ursulinen kwam de verering naar Nederland en groeide ook hier uit tot ongekende hoogte.

Ter ere van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart werd rond 1875 gestart met de bouw van de basiliek. De kerk werd op 10 mei 1883 door paus Leo XIII als eerste in Nederland verheven tot “basilica minor’.

De Sittardse basiliek is heden ten dagen zeker een bezoek waard, niet alleen vanwege de devotie tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart maar ook omdat de kerk een schoolvoorbeeld is van 19de eeuwse neogotiek.

Kamperen bij de boer in Susteren

Het 'Hommelhof' is een karakteristieke carrévormige Maasdalhoeve. Ze is gebouwd in 1840. De boerderij ligt in de luwte van eeuwenoude lindebomen. Door een brand in de jaren negentig is een deel van de schuren in vlammen opgegaan. Dit was de start van een grondige restauratie. De schuren zijn in de oude stijl herbouwd. Rondom de gerestaureerde Maasdalhoeve uit de 19de eeuw is er de mogelijkheid om in alle rust te recreëren in een landelijke en bosrijke omgeving. Als een groene taille van 5 kilometer breed grenst Susteren in het oosten aan Duitsland en in het westen aan België. Zo vormt het tevens de toegangspoort tot Zuid-Limburg.

Programma

Zaterdag:

09.00u: onthaal in het Hommelhof
09.30u: wandeltocht van Roosteren naar Sittard (18 km)
17.00u: Barbecue, gezellig samenzijn en overnachting in het Hommelhof

Zondag:

08.00u: ontbijt
10.00u: Hoogmis in de Basiliek in Sittard
11.00u: wandeltocht van Sittard tot Nuth (17 km)

Inschrijven

Je bent ingeschreven als je 30 euro stort op rekeningnummer BE93 7340 2416 8567  (BIC KREDBEBB) van de Open Hartbeweging MSC-Leken met mededeling Sittard.
De inschrijvingsprijs omvat de overnachting, het ontbijt en picknick (op zondag) en kosten. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Wie meerijdt betaalt 0,07 euro per km aan de chauffeur.


Inlichtingen en info

Jozef Bouwens, 0477 570 380 bouwens.jozef@skynet.be 
zondag 4 maart 2018

Open Hartbeweging MSC-Leken neemt deel aan 'Dwars door de Boerenbuiten' van Broederlijk Delen


Hallo, mogen wij ons even voorstellen ? Wij, Jozef Bouwens en Paul Zeebroek, zijn 2 enthousiaste stappers van onze MSC-Leken en we nemen op 27 mei deel aan de 30 km 'Dwars door de boerenbuiten' ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen. 

Dit jaar staat Oeganda in de kijker en helpen we honger de wereld uit door mensen te (onder)steunen om hun eigen leven en toekomst in handen te nemen.

Door onze deelname willen ze onze lekenbeweging wat meer bekendheid geven en stappen we mee met Broederlijk Delen ten voordele van Oeganda.

Om mee te mogen stappen hebben we ons geëngageerd om 150 euro sponsorgeld per persoon bijeen te zamelen voor de projecten van Broederlijk Delen.

Wil je ook onze beweging meer bekendheid geven en de mensen in Oeganda steunen ? Sponsor dan onze tocht ! Je vindt alle informatie over het team van Open Hartbeweging MSC-Leken op de webpagina

Op deze pagina vind je alle gegevens voor een online gift of instructies voor een overschrijving. Tevens doen we af en toe een speciale actie (koffiestop of één of andere verkoop) om geld in te zamelen tijdens de activiteiten van onze Open Hartbeweging.

Dank voor jullie steun en sympathie.

Jozef en Paul

zaterdag 3 maart 2018

Weekend alleengaanden 20-22 april 2018: teken voor vreugde

Ik heb nood aan vreugde. Hoe kan ik vreugde verkrijgen? 
Ik zou graag eens weten waaraan en hoe anderen vreugde beleven.
Vind ik sprankels van vreugde in God's woord? Word ik geraakt door Jezus' blijde boodschap.

We richten ons tot ongehuwden, echtgescheidenen, weduwen/weduwnaars. 

Inlichtingen: 
Sanders Martine 050 74 30 21 sandersmartine10@gmail.com 
Van den Broucke Jacqueline 050 21 56 35 0496 504 056 jacq.vdbr@telenet.be 
Van Hollebeke Christa 0475 903 849 christa.vhbk@gmail.com 

Inschrijving door overschrijving van € 98 
Open Hart msc. Rek. BE93 7340 2416 8567 KREDBEBB

Plaats: 
Priorij Bethanië,  Sysen 8, 8210 Loppem 

Aankomst: vrijdag vanaf 18.30 uur
19 uur : We lunchen samen met meegebrachte lunch. Koffie en thee worden aangeboden. We beginnen graag om 20 uur 
Einde: zondag rond 16.30 uur 

Max. aantal deelnemers: 16. Iedereen van harte welkom. Bereid zijn in groep te delen. In een hartelijke sfeer. Je mag zijn wie je geworden bent. Met Jezus als inspiratiebron.

zondag 11 februari 2018

Stiltedagen 6 - 12 augustus 2018

Niet als een storm, 
als een vloed, 
komen de woorden van God,
maar als een glimp van de zon in ons midden. 

Ter Dennen, Sint-Pauluslaan 8, 2390 Westmalle

Info: Mieke Deconinck, 
mieke.deconinck99@gmail.com, 0473 94 16 78
of Yvonne Holland tel. 0031 6 29351198, yvanspaandonkholland@gmail.com (Nederland)


Inschrijving
Yvonne Holland tel. 0031 6 29351198, yvanspaandonkholland@gmail.com, voor 23 juli.

Volledige week (bij voorkeur): van maandag 6 augustus 16 uur tot zondag 12 augustus 9 uur: 333 euro. Of een aantal dagen in die week: 59 euro per etmaal. 

Vermeld bij inschrijving: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, dag en uur van aankomst en vertrek (per etmaal, 24 uur). Begeleiding: vermeld eerste keuze, tweede en derde: Annemie Dossche, Herman Cooreman msc, Mieke Deconinck, Raf Ingels msc, Wouter Deruwe pr, Yvonne Holland
.

Stort het verschuldigde bedrag 
op IBAN: BE09 7381 0200 8757, BIC: KREDBEBB
met vermelding MSC-Stiltedagen 2018.

Familieweek 20 - 24 juli 2018: De kunst van het kiezen

Soms moet je in je leven een grote keuze maken. Er zijn keuzes waar je eigenlijk nooit mee klaar bent. En dan zijn er nog de vele kleine keuzes van elke dag. Kiezen is een hele kunst, zeker in een tijd waarin alles kan, of moet kunnen, of lijkt te kunnen ...

Een familieweek is een vakantie met ontmoeting en verdieping, voor gezinnen met of zonder kinderen en tieners, ook éénoudergezinnen. Met natuur. Spel. Bezinning. Film. Gesprek. Stille tijd. Een ploeg jong talent begeleidt de kinderen en de tieners.


Ken je de familieweken nog niet? Klik hier op het label 'familieweek'. Je ziet dan alle blogberichtjes die al verschenen over de familieweken, ook foto's van de voorbije jaren.

Sprekers 2018: 


Ria Grommen, auteur van "Moe van het moeten kiezen. Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking" en Germaan Van Muylder, MSC.

Praktisch: 

Van vrijdag 20 juli om 14 uur tot dinsdag 24 juli om 16 uur. 

Scholen Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt.

Volwassenen:190 euro
Vanaf 10 jaar: 90 euro, 
Jonger dan 10 jaar: 50 euro

Deze prijs dekt de kosten van verblijf en maaltijden voor jezelf en voor de kinderbegeleiding, plus nog wat materiaalkosten. 

Is dit moeilijk haalbaar voor jou? Geef een seintje. Korting is –discreet– bespreekbaar.

Inschrijven vóór 30 mei: familieweek@gmail.comVermeld alle namen, geboortedata van de kinderen en evt. aandachtspunten i.v.m. vervoer, slapen, voeding,…  

Stort het deelnamebedrag op het nummer BE93 734-0241685-67 van Open Hart MSC, met vermelding ‘familieweek 2018’.

Meer info: Jan en Marijke via familieweek@gmail.com.

zondag 31 december 2017

Tiener- en jongerenweekend 16 - 18 februari 2018: Op zoek naar tederheid en warmte

Plaats: St.Pauluscentrum Rotselaar, Galgestraat 32

Van vrijdagavond 21 uur tot zondag 16 uur. Breng je picknick mee voor vrijdagavond. Slaapzak of lakens meebrengen, kussens en dekens zijn er. 

Openbaar vervoer vanuit Leuven: lijn 335 Leuven - Aarschot

Info: Joris Verboven: 0496 78 01 17, verbovenjoris@gmail.com en Delphine Vervenne 0497 23 44 05, vervennedelphine@hotmail.com

Inschrijven vóór 10 februari via openhartmsc1@gmail.com.
Kostprijs? 30 euro op BE93 7340 2416 8567 met vermelding ‘tjw februari 18’ + je naam

Open Hart-weekend 16 - 18 februari 2018: Tederheid voelbaar maken

Een weekend voor gezinnen en alleengaanden, met of zonder kinderen.

- Wie gaf ons tederheid en op welke manier deed dat goed? 
- Tederheid naar de ander en teder omgaan met jezelf
- Tederheid van de natuur naar ons en van ons naar de natuur
- Gods tederheid, tederheid in de Bijbel
- Tijd voor ontmoeting, ontspanning, stilte, sacrale dans, samen vieren

Het programma start op zaterdag om 10 uur en stopt op zondag rond 16 uur. Toekomen kan op vrijdagavond vanaf 20 uur, of zaterdag vanaf 8 uur.

Plaats: Sint-Pauluscentrum, Galgenstraat 32 in Rotselaar

Informatie: openhartmsc1@gmail.com

Inschrijven voor 9 februari door overschrijving van het totale bedrag op BE93 7340 2416 8567 met vermelding 'OHW2018'. Meld ook even de namen, wanneer je komt en eventueel of je een speciaal dieet volgt, via openhartmsc1@gmail.com.

Een volwassene betaalt 65 euro (vanaf vrijdagavond) of 70 euro (vanaf zaterdag)
Een werkzoekende betaalt 55 euro (vanaf vrijdagavond) of 60 euro (vanaf zaterdag)
Een jongere geboren voor 2006 betaalt 30 euro
Kinderen geboren tussen 2006 en 2011 betalen 20 euro
Kinderen geboren na 2011 komen gratis